Wat is juridische vertaling?

Juridische vertaling is het gebied van vertaling dat documenten en juridisch materiaal van de ene taal naar de andere transformeert, met respect voor de oorspronkelijke betekenis. Dit type vertaling bestaat uit een procedure die rekening houdt met de juridische achtergrond. Onder de verschillende documenten die kunnen worden vertaald met betrekking tot de wet, zijn de volgende:

contracten

Afschriften van rechtbanken en getuigen

deposito’s

Geheimhoudingsovereenkomsten

Testamenten en trusts

Klachten

Beleid

Juridische verklaringen

Licenties

Geschillendocumentatie

Vertaling van arbitrage

Juridische disclaimer

Anderen

“Legal├ęs” is bijna een eigen taal. Het vereist een juridisch geschoold persoon om het te begrijpen. Hetzelfde geldt voor juridische vertalers, die de wetten van het land moeten kennen, omdat een woord-voor-woordvertaling de betekenis van het origineel mogelijk niet nauwkeurig weergeeft. Het is belangrijk dat juridische vertalers de juridische implicaties begrijpen van wat er wordt vertaald.

Het belang van juridische vertalingen

Wanneer iemand een vertaler of een vertaalbureau inhuurt voor een juridische vertaalprocedure, is het van groot belang te kunnen rekenen op een betrouwbaar resultaat. Als de vertaling niet nauwkeurig genoeg is, kan dit juridische gevolgen hebben. Een onjuist vertaald document kan direct gevolgen hebben voor de rechten van mensen.

Het is essentieel dat advocatenkantoren er zeker van kunnen zijn dat het resultaat nauwkeurig is en trouw aan het origineel. Het vertaalteam moet bekend zijn met de zakelijke en juridische praktijken van het land, anders kan onnauwkeurige informatie tot een groot misverstand leiden. Daarom is het altijd aan te raden om met vertalers te werken die naar uw moedertaal vertalen.

Juridische vertalingen worden ook nuttig wanneer materiaal dat eerder is vertaald, moet worden bijgewerkt. Het is gebruikelijk om klanten twee versies van het document te sturen, een met het bijhouden van wijzigingen en een andere schone versie. Zo zien klanten precies wat er is gewijzigd en kunnen ze dit vergelijken met de originele vertaling.

Juridische vorm

Landen hebben verschillende manieren om hun juridische documenten op te maken. Bij het vertalen van een document wordt hetzelfde formaat gebruikt als het origineel. Maar als er verschillen zijn tussen landen of talen, moet ook het formaat worden aangepast.